Hydraulikk Tjenester

Har du utfordringer med ditt hydraulikk system, behov for ombygging, systemrengjøring, eller økt kapasitet?

Da kan vi hjelpe med vår kompetanse og mangeårige erfaring.
Vi har fagarbeidere med sertifisering fra en av verdens største produsent av hydraulikk motorer, akkumulatorer, rør og slanger. Våre tknikkere og ingeniører besitter flere tiår med erfaring fra komplekse problemstillinger, til enkle og rasjonelle løsninger som kan optimalisere ditt hydraulikk system.

Produksjon og Utleie

Hydrauliske systemer produseres etter dine behov.

Hos oss vil du få produsert enkle eller avanserte hydraulikk aggregat og systemer. Om du ønsker manuelt operert eller full automatisert fjern operert system, vi har uansett fokus på hvilken jobb systemet skal utføre og optimaliserer vårt design deretter. Det vil gi deg som forbruker et service vennlig, driftsstabilt og økonomisk effektivt verktøy i henhold til gjeldende regelverk.
Vi bruker vår mangeårige erfaring fra produskjon av utstyr til vår utleiepark, og vet hva som er driftssikkert og service vennlig.

Kunder og Partnere

Våre kunder har fått levert utstyr som skal virke under og i vann, i krevende operative forhold eller benyttes i verksted med krav til lavt støynivå, og energiforbruk.

Kommunale og offentlige bedrifter, Offshore Operatør selskaper, Tunnel Entrepenører, Undervanns Operatører, Fiskeoppdrett og Fiskebåtredere, produsenter av Vannkraft, Vindkraft eller Hydrogen.

Vi har kunder innenfor alle nevnte kategorier.
Vår solide erfaring og mangeårige kompetanse, samt bruk av kvalitetsprodukter fra annerkjente leverandører i vår utstyrs produksjon gir trygghet for deg som kunde. Sporbarhet og utfyllende dokumentasjon er en selvfølge.

Sertifisert Styringssystem

BlueSolutions kvalitetspolitikk og kvalitetskontrollsystem bidrar til å kvalitetssikre alle sertifiserte produkter og tjenester. Kvalitetsledelsen hos BlueSolutions er organisert systematisk og er sertifisert etter ISO-standard. ISO-sertifiseringene bekrefter at vi er forpliktet til å levere kvalitetstjenester til våre kunder. ISO-standardene er et av verdens viktigste merkevarer innen kvalitetsstyring og setter søkelys på selskapets ansatte, kunder og miljøer.

Lurer du på noe?

Kontakt oss når som helst hvis du har spørsmål angående våre produkter og tjenester.

Kontakt oss