Kvalitets & HMS Politikk

Kvalitet

BlueSolutions er forpliktet til å gi total kundetilfredshet.

For å overholde dette har BlueSolutions utarbeidet kvalitetspolitikk som en hjørnestein i våre kvalitetsstyringssystemer. Vi skal levere kvalitetsprodukter og tjenester som sikrer tilfredshet og tillit, og gir oss fornøyde kunder. Ledelsen i BlueSolutions skal gjennom ledelse og tiltak skape et miljø der personellet er engasjert, og der systemet for kvalitetsstyring kan benyttes på en virkningsfull måte.

Vi vil tilstrebe å:

  • Forstå det dynamiske markedet for vår bransje, kundens krav, forventninger og behov
  • Utvikle vår teknologi og infrastruktur for å være ledende innen den nyeste teknologien
  • Kunne tilby en høy standard med et minimum av muligheter for avvik
  • Behandle eventuelle avvik med den hensikt å eliminere grunnårsaken, for å forhindre gjentakelse
  • Ta ansvar for kvalitet på eget arbeid ved å skape engasjement og arbeide målrettet med åpen og positiv dialog i alle ledd
  • Hele tiden jobbe for kontinuerlig forbedring av ledelsessystemene våre Alle i Mega Group skal kjenne, forstå og identifisere seg med bedriftens kvalitetspolitikk og mål.
  • ISO Sertifisert i henhold til: NS-EN ISO 9001-14001- 45001

HMS

Det er et overordnet mål for BlueSolutions å unngå hendelser som resulterer i skade på personer, miljø eller materiell, eller fører til produksjonstap.
Alt arbeid planlegges og gjennomføres i henhold til lover og forskrifter og basert på en forståelse og aksept for at alle ulykker og tap kan unngås.
Alle våre ansatte, kontraktører og gjester har rett til å forvente en sikker arbeidsplass.
Vi er forpliktet til å sikre høy standard av yrkesmessig helse og sikkerhet for å beskytte tilværelsen for alle som arbeider for, besøker eller bor i nærheten av våre virksomheter. Rapportering og granskning av nestenulykker og farlige forhold betraktes i BlueSolutions som en ressurs til forbedring og forebyggende tiltak.
Granskninger skal fokusere på å identifisere bakenforliggende årsaker.

For å nå våre mål vil vi:

  • Utvikle, innføre og vedlikeholde systemer og prosedyrer som vil skape standarder for yrkesmessig helse og sikkerhet, og ved hjelp av regelmessige revisjoner bekrefte overholdelse av standardene.
  • Fastsette årlige forbedringsmål og målsetninger, og gjennomgå disse for å forsikre at de blir nådd på alle nivåer.
  • Involvere alle ansatte ved implementering av denne politikken, og skaffe hensiktsmessig veiledning, opplæring og kontroll til å motivere ansatte og andre til å utføre deres arbeid og ansvar på en sikker og kompetent måte.

MAGNET Joint Qualification System (EPIM JQS)

Magnet JQS er en tjeneste for å støtte prekvalifisering av leverandører til olje- og gassindustrien

Magnet JQS er et leverandørregister og en tjeneste for kvalifisering som brukes av innkjøpere i norsk olje- og gassektor. Den administrerer leverandørinformasjon og risiko i forsyningskjeden, og muliggjør effektive innkjøp i henhold til EU-regelverket, og dekker de fleste innkjøpsbehov.

Ved å velge BlueSolutions som din foretrukne leverandør, streber vi etter å gi deg den beste servicen og produktene.

Strategisk Lokalisert

Vi holder til på Ågotnes, 20 minutters kjøring fra Bergen

Industriområdet er godt etablert og huser flere store Offshore Service aktører samt Subsea etter marked – her finner du også leverandører av vedlikeholds tjenester og generell service til olje- og gassindustrien som er lokalisert i området.

Vi har vårt hovedkontor på Ågotnes

Lurer du på noe?

Kontakt oss når som helst hvis du har spørsmål angående våre produkter og tjenester.

Kontakt oss