Illustration Photo HPU 15 eller 30 kW

Informasjon

Et hydraulisk system bruker innelukket væske for å overføre energi fra en kilde til en annen, og deretter skape rotasjonsbevegelse, lineær bevegelse eller kraft. Hydraulikk aggregat eller kraftenheten/pakken gir kraften som trengs for denne overføringen av væske.

I motsetning til standardpumper bruker hydrauliske kraftenheter flertrinns trykknettverk for å flytte væske, og de har ofte temperaturkontrollenheter. De mekaniske egenskapene og spesifikasjonene til en hydraulisk kraftenhet dikterer hvilken type prosjekter den kan være effektiv for.

Noen av de viktige faktorene som påvirker ytelsen til en hydraulisk kraftenhet er trykkgrenser, kraftkapasitet og reservoarvolum. I tillegg er dens fysiske egenskaper, inkludert størrelse, strømforsyning og pumpestyrke, også viktige hensyn.
For bedre å forstå driftsprinsippene og designfunksjonene i en hydraulisk kraftenhet, kan det være nyttig å se på de grunnleggende komponentene i en standardmodell som brukes i industrielle hydrauliske systemer.

Hydraulikk væskene kan være mineraloljer eller petroleumsbaserte hydrauliske væsker, glykoler, vann- eller vannbaserte væsker eller ved spesielle anledninger etanol.

Typiske bruksområder:

  • HPU-er (Hydraulic Power Units) leverer hydraulisk kraft for å aktivere verktøy og ventiler og for oljespyling (HOF)
  • Produksjon HPU kan brukes til kontinuerlig produksjon
  • IWOCS HPU – Installasjon Work Over Control System
  • IRS HPU – Intervention Riser System, intervensjonsoperasjoner
  • FLUSHING (HOF), innvendig rengjøring av hydrauliske rør og slanger
  • Test HPU-testing og andre applikasjoner

Våre ingeniører er erfarne innen beregninger av hvor mye hydraulisk kraft som behøves i hydraulikksystemer. Har du behov for nytt hydraulikk aggregat til operasjon av for eksempel en kran, eller til ett ringsystem, ta kontakt med oss.

Utvalg Verdi
Design Standard DNV-2.7-3
Ex Sone 2
Frekvens 50/60 Hz
Løftesertifisering DNV273
Maks Arbeidstrykk 345 bar
Maks Bruttovekt 2000 kg
Maks Effekt 15 kw
Maks Flow 69 l/min
Operasjonsvæske
Pumpe Type Parker PV046
Reservoarkapasitet 260 l
Spenning 440/690 V
Strømningsmåler Yes
Trykkfilter Yes
Trykkfilter Element Yes
Varmeveksler Yes

Lurer du på noe?

Kontakt oss når som helst hvis du har spørsmål angående våre produkter og tjenester.

Kontakt oss