Our Air-driven liquid pumps is suitable for use in Pressure Testing, Chemical Injection - CIU, Methanol injection, BOP Testing and Flushing. Our Test Pumps can be adapted for usage with various fluids such as Mineral and Synthetic oils included Brayco. Water and Glycol based fluids such as Transaqua, Oceanic and BOP Fluids. If you are searching for Hydrostatic Test Equipment or High Pressure Test Equipment and Test Units we can assist with complete setup included Test hoses, Test manifolds and Pressure logging equipment. Listed above is some of our most common Test Units
Våre luftdrevne væskepumper er egnet for bruk til trykkprøving, kjemisk injeksjon - CIU, metanolinjeksjon, BOP-testing og renspyling. Trykk Test Pumpene våre kan tilpasses for bruk med forskjellige væsker så som mineral- og syntetiske oljer inkludert Brayco.
Vann og glykolbaserte væsker som Transaqua, Oceanic og de fleste BOP væsker.
Har du behov for Hydrostatisk testutstyr eller Testutstyr for høyt trykk eller trykkepumper generelt, kan vi hjelpe deg med komplett oppsett inkludert testslanger, testmanifolder og trykkloggingsutstyr. På denne siden finner du noen av våre vanligste Høytrykks pumper som kan benyttes sammen med annet utstyr for trykkprøving

Any Questions?

Contact us at any time, if you have questions regarding our products and services.

Contact us

lukk

Contact us

Phone: +47 56 12 67 00
post@bluesolutions.no