Hydraulic Power Units are the main driving components of hydraulic systems.Consisting mainly of a motor, a reservoir and a hydraulic pump, these units can generate a tremendous amount of power to drive most any kind of hydraulic ram.

From our rental pool you can choose by a wide range of temporary equipment suitable for use in demanding environments. Our equipment covers necessary approvals according to Norsok Regulations, DNV Lifting approvals and demands for use in EX regulated Zones. Our HPU’s is suitable for use in Hot Oil Flush - HOF, Fluid Circulation, Fluid Cleaning, BOP Testing and Flushing. Our Equipment is often used as a supplement or for temporary use as Hydraulic Power Packs, Deck’s HPU on vessels, Ringline HPU or Power Packs for reels and winches.

Our Hydraulic Pumps and units is specified for usage with various fluids such as Mineral and Synthetic oils included Brayco. Water and Glycol based fluids such as Transaqua, Oceanic and BOP Fluids. If you are searching for Hydraulic Power Units or Flushing equipment, we can assist with complete setup included personnel, connectors, hoses, manifolds and cleanliness equipment.
Listed above is some of our most common HPU’s and offshore rental equipment

Hydrauliske kraftenheter er de viktigste drivkomponentene i hydrauliske systemer. Disse enhetene består hovedsakelig av en motor, et reservoar og en hydraulisk pumpe, og kan generere en enorm mengde kraft for å drive et hydraulisk system.

Fra vår utleie avdeling kan du velge blant et bredt spekter av midlertidig utstyr som er egnet for bruk i krevende miljøer. Utstyret dekker nødvendige godkjenninger i henhold til Norsok-forskriften, DNV-løftegodkjenninger og krav til bruk i EX-regulerte soner.

Våre HPU-er er egnet for bruk som Flushe Utstyr til Hot Oil Flush - HOF, Oljesirkulasjons Pumpe, Oljerensing, BOP Testing og Olje Spyling av rør og slanger. Utstyret benyttes ofte som et supplement eller til midlertidig bruk som hydrauliske kraftpakker, HPU på fartøyer, Ringline HPU eller Elektro Hydraulisk Aggregat for kraner, spoleapparater og vinsjer.

Våre hydrauliske pumper og Hydraulikk Aggregat er spesifisert for bruk med forskjellige væsketyper så som mineral- og syntetiske oljer inkludert Brayco. Vann og glykolbaserte væsker som Transaqua, Oceanic og BOP væsker. Hvis du søker etter hydrauliske kraftenheter eller aggregat, kan vi hjelpe deg med komplett oppsett inkludert personell, koblinger, slanger, manifolder og renhets test utstyr.
Ovenfor er en oversikt over noe av utleieutstyret vi har for landbasert, marine og oljeservice industrien

Any Questions?

Contact us at any time, if you have questions regarding our products and services.

Contact us

lukk

Contact us

Phone: +47 56 12 67 00
post@bluesolutions.no