Norge har ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat halvparten av Europas magasinkapasitet, og mer enn 75 prosent av vannkraftproduksjonskapasiteten er justerbar.

Dette betyr at vannkraftproduksjon – i motsetning til sol- og vindkraft – kan justeres ved å skru på eller av “kranen” etter behov.

Våre Tjenester

Vårt personell er svært dyktig, og våre produkter er tilpasset for å utføre inspeksjon og undersøkelse av rørsystemer i vannkraftverk. Vår mini ROV kan utføre inspeksjon av inntaksrenner og rør i damanlegg enkelt og kostnadseffektivt.

Videre er vi sertifisert av produsent for salg, nybygg, ytelse av service, inspeksjon og omklassifisering av hydrauliske akkumulatorer.

Våre ferdigheter innen hydrauliske systemer strekker seg over flere tiår.

 • Rør- og reservoarinspeksjon med mini ROV
 • Hydraulisk systemoppgradering fra LP til HP
 • Vedlikehold av sylindere & aktuatorer samt konstruksjon av kontrollsystem
 • Feilsøking og vedlikehold
 • Rørlegging
 • Re-sertifisering av akkumulator
 • Hydraulikk Aggregat - Design og Produksjon
 • Hydraulikk Accumulator
 • Hydraulikk Cylinders
 • Inspeksjon med ROV
 • Certified Parker Hydraulic Accumulator Technology and Service Centre
 • Generell hydraulisk kontroll og inspeksjon
 • Rør og instrumentering
 • Midlertidig utstyr - Serviceutstyr

Tilgjengelig i disse service

Bilde i galleriet
Bilde i galleriet
Bilde i galleriet
Bilde i galleriet
Bilde i galleriet

 

Vår kontaktperson

Contactperson Simon Møllerstrøm, Daglig leder

Simon Møllerstrøm

Daglig leder
+47 932 13 479
simon@bluesolutions.no

Lurer du på noe?

Kontakt oss når som helst hvis du har spørsmål angående våre produkter og tjenester.

Kontakt oss